Ana sayfa > Çalışma Ve Oturma İzni > İzmir İçin Çalışma İzni

İzmir İçin Çalışma İzni

İzmir İçin Çalışma İzni

Yurtdışından: Yabancılar, yurt dışından çalışma izni için ilk başvurularını, uyruğunda bulundukları veya daimi ikamet ettikleri ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine yaparlar. Bu başvuru esnasında Türkiye’deki işverenle imzalanmış iş sözleşmesini (veya atama/görevlendirme yazısını) temsilciliğe ibraz ederler. Temsilcilik tarafından başvurunun kabulü halinde, yabancı şahsa işveren tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak başvuruda kullanılmak üzere bir referans numarası verilir. Referans numarası alınmasını takip eden 10 işgünü içinde Türkiye’deki işverenin söz konusu yabancıyı çalıştırmak üzere e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden çalışma izin başvurusunu yapması ve başvurunun tamamlanmasına müteakip sistem tarafından üretilecek olan Başvuru Formu ve işveren tarafından hazırlanacak başvuru dilekçesinin taraflarca imzalanarak Bakanlığımıza teslimi zorunludur. Ancak başvuru formunun yabancı tarafından imzalanamadığı durumda tarafların ıslak imzalarının bulunduğu iş sözleşmesinin de bu belgelere eklenmesi gerekmektedir.

Yurtiçinden: İçişleri Bakanlığı’ndan en az “altı ay” süreli ikamet izni almış ve ikamet izninin süresi sona ermemiş bir yabancıyı çalıştırmak isteyen işveren veya işveren vekili Bakanlığımıza e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden başvuru yapabilir.Bu şekilde yapılacak çalışma izin başvurusunun tamamlanmasına müteakip sistem tarafından üretilecek olan Başvuru Formu ve işveren tarafından hazırlanacak başvuru dilekçesinin imzalanarak 6 işgünü içinde Bakanlığımıza teslimi zorunludur.