Ana sayfa > Çalışma Ve Oturma İzni > Çalışma Ve Oturma İzni

Çalışma Ve Oturma İzni

Çalışma & Oturma İzni

GENEL ESASLAR

Türkiye’de çalışmak isteyen yabancılar çalışmaya başlamadan önce çalışma izni almak zorundadır. Çalışma izni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilmektedir. Ancak istisna olarak ülkemizdeki Serbest Bölgelerde çalışacak yabancılara Ekonomi Bakanlığı, üniversitelerde görev yapacak yabancı uyruklu akademik personele ise YÖK tarafından çalışma izni verilmektedir. Bakanlığımıza yapılacak çalışma izni başvuruları bir işyeri veya işletme üzerinden işveren tarafından yapılmaktadır. Yabancıların istedikleri herhangi bir işyerinde çalışabilmesine imkan veren bir izin sistemi mevcut değildir. Bir yabancı işveren olmaksızın kendisi çalışma izni başvurusunda bulunamaz.

ÇALIŞMA İZİN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

Bakanlığımıza çalışma izin başvuruları Türkiye’de bulunan işveren veya işveren vekili tarafından, PTT’den alınan e-Devlet şifresi ile e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden yapılmaktadır. Başvuruların usul ve esasları Bakanlığımız internet sitesinde (www.csgb.gov.tr/uigm) detaylı olarak yer almakta olup, çeşitli sektörler itibarıyla ayrı ayrı hazırlanmış başvuru kılavuzlarımız da sitede yer almaktadır.